DJI Набор кабелей для Phantom 2 Vision (PART22 Phantom 2 Vision Cable Pack)