DJI Набор крепежа для Phantom 2 Vision (PART21 Phantom 2 Vision Screw Pack)