DJI Аккумулятор для Phantom 3 LiPo 15.2V 4480mAh, 4s (Part12; part133)